z knihy moudrosti starých Toltéků
NEHŘEŠTE SLOVEM

Hovořte jako osobnost.
Říkejte jen to, co si myslíte.
Vyhýbejte se užívání slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých.
Užívejte sílu slova ve jménu pravdy a lásky.

NEBERTE SI NIC OSOBNĚ

Nikdo nedělá nic kvůli vám.
Co druzí říkají a dělají je projevem jejich vlastní situace a snů.
Když budete imunní proti názorům a činům druhých,
nestanete se obětí zbytečného utrpení.

NEVYTVÁŘEJTE SI ŽÁDNÉ DOMĚNKY

Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete.
Komunikujte s ostatními tak jasně, jak jenom dovedete,
abyste se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům.
Pouze touto jedinou dohodou dokážete zcela změnit svůj život.

DĚLEJTE VŠE TAK, JAK NEJLÉPE DOVEDETE

Vaše činnost se mění od okamžiku k okamžiku;
bude vypadat jinak, když jste nemocní, než když jste zdraví.
Dělejte však za všech okolností vše, jak nejlépe dovedete
a vyhnete se zbytečným soudům a lítosti.

******
thx Miguel Ruiz

Související obrázky:

Leave a Reply