níže uvedené texty vysílala nova v roce 2001, při dotazu na ně odpověděli, že o ničem nevědí a že je možné, že se do pořadu dostali díky neupraveným předělům od zahraničního vlastníka

Hesla z 22.9. 2001

taste is the enemy of art — vkus je nepřítel umění

minds are for people who think — mysli jsou pro lidi, kteří myslí

believe what are you told — věř tornu, co ti říkají, (ale protože zvýrazněné slovo —lie ­znamená také lež, lze to též přeložit jako: lež, (to) je to, co ti říkají)

you want truth but you need lies — chceš pravdu, ale potřebuješ lži

money is the root of all — peníze jsou kořenem všeho

freedom is a myth — svoboda je mýtus

Elvis is alive, we are dead — Elvis žije, my jsme mrtví

information Is power — informace jsou síla (moc)

suspicion breeds confidence — podezření rodí utajení (důvěrnost, skrytost)

a still tongue makes a happy Iife — němý (tichý, mlčící) jazyk činí život šťastným

watch more TV — dívej se víc na televizi

bombs keep us free — bomby nás drží na svobodě (díky bombám jsme volní)

know future — poznej budoucnost

everythíng answer aut ho rity — vše odpovídá autoritě (úřadům)

you know order chaos — znáš řízený chaos

 

Hesla z 27. 10.2001

love is hate — láska je nenávist

bombs keep us free — bomby nás drží na svobodě (díky bombám jsme volní)

taste is the enemy of art — vkus je nepřítel umění

minds are for people who think — mysli jsou pro lidi, kteří myslí

believe what are you told — věř, tomu, co ti říkají, (ale protože zvýrazněné slovo – lie ­ znamená také lež, lze to též přeložit jako: lež, (to) je to, co ti říkají)

you want truth but you need has —chceš pravdu, ale potřebuješ lži

money Is the root of all — freedom — is a myth — peníze jsou kořenem všeho, svoboda je mýtus (ale také je možné: (to), že peníze jsou kořenem vší svobody, je mýtus)

Elvis is alive, we are dead — Elvis žije, my jsme mrtví

information is power — informace jsou síla (moc)

suspicíon breeds confidence — podezření rodí utajení (důvěrnost, skrytost)

a still tongue makes a happy life — němý (tichý, mlčící) jazyk činí život šťastným

watch more TV — dívej se víc na televizi

love is hate — láska je nenávist

bombs keep us free — bomby nás drží na svobodě (díky bombám jsme volní)

know future — poznej budoucnost

everything answer authority — vše odpovídá autoritě (úřadům)

you know order, chaos is wrong — víš, co je pořádek, chaos je špatný

the world is control japan — svět řídí Japonci (?)

vote — vol, hlasuj (choď k volbám?)

freedom is a myth — svoboda je mýtus

baby grab whatyou can — dítě, shrábni, co můžeš

do know it — věz o tom

now is time weak — (že) nyní je doba slabá

strenght means — síla znamená (že)

bombs keep us free — bomby nás drží na svobodě (díky bombám jsme volní)

taste is the enemy of art — vkus je nepřítel umění

minds are for people who think — mysli jsou pro lidi, kteří myslí

believe — věř (lži)

Související obrázky: